NROZP

Podporujeme špecifické organizácie občanov so zdravotným postihnutím pri presadzovaní špecifických záujmov jednotlivých kategórií občanov s rôznymi druhmi zdravotného postihnutia...


 

 

 

  • Centrovane zobrazenie stranky
  • Sirokouhle zobrazenie stranky
  • Zmensit velkost pisma
  • Standardna velkost pisma
  • Zvecsit velkost pisma
Úvod Generálne zhromaždenie EDF v Madride 13. – 14. máj 2017
Generálne zhromaždenie EDF v Madride 13. – 14. máj 2017 PDF Tlačiť E-mail
Štvrtok, 25 Máj 2017 10:44

V dňoch 13. – 14. mája sa v Madride uskutočnilo výročné generálne zhromaždenie Európskeho fóra zdravotného postihnutia (EDF), na ktorom sa zišlo viac ako 200 účastníkov – delegátov, pozorovateľov, partnerov, hostí a členov celosvetového hnutia v oblasti zdravotného postihnutia. Zhromaždenie sa uskutočnilo pod záštitou členov EDF zo Španielska CERMI a Nadácie ONCE. V rámci zhromaždenia sa uskutočnila aj konferencia pri príležitosti 20. výročia Európskeho fóra zdravotného postihnutia pod názvom Situácia po 20 rokoch: Budujeme inkluzívne hnutie osôb so zdravotným postihnutím pre lepšiu budúcnosť.

 

Celé podujatie otvoril predseda EDF Yannis Vardakastanis. Pripomenul účastníkom významné úspechy, ktoré hnutie v oblasti zdravotného postihnutia dosiahlo za uplynulých 20 rokov, ale poukázal aj na výzvy, ktoré nás čakajú, a na to ako, ako im čeliť.

Vyzdvihol obrovský význam ratifikácie Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím Európskou úniou. Pripomenul však, že EÚ musí stáť pri svojich občanoch a usilovať sa o zlepšenie ich životných podmienok vrátane osôb so zdravotným postihnutím.

Predseda EDF poukázal aj na význam aktívnej účasti osôb so zdravotným postihnutím prostredníctvom ich reprezentatívnych organizácií na živote spoločnosti v súlade s mottom celého hnutia: „Nič o nás bez nás!“

Účastníkom zhromaždenia sa prihovorili aj predseda španielskej organizácie CERMI Luis Cayo Pérez Bueno, predseda španielskej organizácie osôb so zrakovým postihnutím ONCE a Nadácie ONCE Miguel Carbadella, predsedsa Skupiny III (Iné záujmové skupiny) Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (EHSV) Luca Jahier, eurokomisárka pre zamestnanosť, sociálne veci a trh práce Marianne Thyssen, členka Výboru OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím Ana Peláez Narváez a poslankyňa EP Helga Stevens.

Druhý deň zhromaždenia sa niesol v duchu budúcnosti hnutia osôb so zdravotným postihnutím a ich úspešného boja za rovnosť a spravodlivosť v sociálnej oblasti. So svojimi príspevkami vystúpili Nujeen Mustafa, mladá utečenkyňa so zdravotným postihnutím zo Sýrie, generálny sekretár organizácie Medzinárodná aliancia zdravotného postihnutia Klaus Lachwitz a zástupcovia Európskej ženskej lobby, Európskeho fóra mládežeEurópskej platformy seniorov.

Madridská deklarácia

EDF počas generálneho zhromaždenia prijalo deklaráciu, v ktorej poukázalo na vízie hnutia osôb so zdravotným postihnutím a na akčné plány v oblasti ich práv na nasledujúce roky.

Uznesenie o silnom európskom akte o prístupnosti

Generálne zhromaždenie EDF prijalo uznesenie, v ktorom vyzýva:

  • Európsky parlament, aby na svojom plenárnom zasadnutí prijal výrazné zmeny a doplnenia, pokiaľ ide o správu jeho výboru IMCO k Európskemu aktu o prístupnosti a reagoval tak na práva a očakávania 80 miliónov Európanov so zdravotným postihnutím.
  • Radu EÚ, aby splnila svoj záväzok implementovať Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím v rámci EÚ a prijala primerané opatrenia na urýchlené prijatie návrhu Európskeho aktu o prístupnosti, ktorého súčasťou budú kľúčové opatrenia, ako je prístupnosť zastavaného prostredia, dopravy a súčinnosť s ostatnými legislatívnymi aktmi Únie, či sústavné konzultovanie s osobami so zdravotným postihnutím a ich reprezentatívnymi organizáciami na európskej a na národných úrovniach.

Celý text uznesenia v anglickom jazyku si môžete prečítať tu.

Uznesenie o Marakéšskej zmluve

Generálne zhromaždenie EDF prijalo uznesenie, v ktorom vyzýva EÚ a jej členské štáty:

  • Aby pripravili akčný plán a implementovali programy, ktoré by zaručili plné uplatňovanie Marakéšskej zmluvy v EÚ v spolupráci s partnerskými krajinami z celého sveta, aby tak ľudia s o zrakovým postihnutím a poruchami čítania mali konečne k dispozícii rovnaké knihy, časopisy a iné tlačové materiály oko ostatní v prístupnom formáte.

Uznesenie o Marakéšskej zmluve v anglickom jazyku si môžete prečítať tu.

Správa o nútených sterilizáciách

Generálne zhromaždenie EDF prijalo návrh správy s názvom Koniec núteným sterilizáciám žien a dievčat so zdravotným postihnutím.

Voľby EDF

Na svojom valnom zhromaždení delegáti zvolili predsedu EDF, ktorým sa znova stal Yannis Vardakastanis, predsedníctvovýkonný výbor. Do predsedníctva bol už tretíkrát zvolený aj predseda Národnej rady občanov so zdravotným postihnutím Branislav Mamojka.

Lotéria pri príležitosti 20. výročia EDF

Španielska organizácia osôb so zdravotným postihnutím ONCE vydala pri príležitosti 20. výročia založenia EDF špeciálnu emisiu lósov vo svojej lotérii.

Audiencia u španielskej kráľovnej

V piatok 12. mája, v predvečer otvorenia generálneho zhromaždenia prijala delegáciu zloženú z predstaviteľov organizácií EDF, CERMI, ONCE a Nadácia ONCE kráľovná Španielska. Hovorila s nimi o situácii osôb so zdravotným postihnutím v Španielsku a v Európe.

 

Chránené dielne

Práca a zamestnanie - www.profesia.sk
Ponuky voľných pracovných miest

Hodiny na stranke NROZP

Aktualny cas

Sponzor hostingu

Hosting zadarmo od WebSupport.sk

Chránené dielne

DOHOVOR.sk

Všetko o Dohovore OSN o právach ľudí so ZP nájdete na stránke www.dohovor.sk